PL | UA

Rada Fundacji

Maria Wasielewska

Maria Wasielewska

Przewodnicząca Rady Fundacji

Córka Jana Kazimierza i Anny Szeptyckich.
Były sportowiec i wieloletni pracownik firmy "Hortex".
Pełna energii i zaangażowania wiceprezes Związku Rodowego Dzieduszyckich herbu Sas.
Mama i Babcia.
Teresa Gubrynowicz

Teresa Gubrynowicz

Członek Rady Fundacji

Psycholog, terapeuta rodziny, wieloletni pracownik warszawskiej poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Obecnie na emeryturze, nadal aktywna zawodowo.
Mąż - dr hab. Ryszard Gubrynowicz, wieloletni pracownik IPPT PAN, obecnie profesor w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Wspólne zainteresowania realizują w podróżach po Europie, często na Ukrainę, pogłębiając wiedzę o historii rodziny.
prof. Barbara Naganowska

prof. Barbara Naganowska

Członek Rady Fundacji