PL | UA

01-864 Warszawa, ul. Literacka 19c/46,
tel. +48 22 866 22 88,  [[MAIL ZABEZPIECZONY PRZED SPAMEM]]

konto: 62 1050 1025 1000 0090 3080 8001


Fundacja Rodu Szeptyckich z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000267263.