PL | UA

Wykłady 2011

„Stosunki pomiędzy Polską i Ukrainą”


Organizatorzy: Forum Polsko-Ukraińskie, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Rodu Szeptyckich

Termin: semestr letni 2010/2011 (luty – czerwiec 2011 r.), wtorek, godz. 18.30 – 20.00

Miejsce: Sala narożna, Dziekanat Wydziału Neofilologii UW, Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32, Warszawa

Źródła dofinansowania: MNiSWCelem przedmiotu jest wszechstronne przedstawienie współczesnych stosunków pomiędzy Polską i Ukrainą, ich specyfiki, głównych płaszczyzn współpracy, najważniejszych osiągnięć, wyzwań i problemów oraz perspektyw dwustronnych relacji.
Każdy z 15 wykładów będzie stanowił odrębną całość. Wśród wykładowców znajdą się znawcy problematyki Ukrainy, problematyki polsko-ukraińskiej i polskiej polityki wschodniej: naukowcy, dyplomaci, eksperci, publicyści i działacze organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do zapoznania się z konspektem wykładów.


Tematyka wykładów obejmie następujące zagadnienia:

15 lutego, dr hab. Grzegorz Motyka, Historia stosunków polsko-ukraińskich, 1918 – 1947

22 lutego, Witalij Maksymiw i Ostap Łukiańczuk, Stosunki polsko-ukraińskie - wykład wprowadzający

1 marca, red. Marcin Wojciechowski, Proces pojednania historycznego pomiędzy Polską i Ukrainą

8 marca, prof. dr hab. Henryk Szlajfer, Wymiar strategiczny stosunków polsko-ukraińskich

15 marca, Grzegorz Gromadzki, Polityka Polski na rzecz zbliżenia Ukrainy z UE

22 marca, Piotr Tyma, Mniejszość ukraińska w Polsce

29 marca, red. Andrzej Kublik, Wymiar energetyczny stosunków polsko-ukraińskich

5 kwietnia, Mirosław Bieniecki, Ukraińscy pracownicy w Polsce

12 kwietnia, Marcin Święcicki, Polsko-ukraińskie stosunki gospodarcze

19 kwietnia, o. dr Stefan Batruch, Polska i Ukraina: stosunki międzywyznaniowe

10 maja, dr Joanna Konieczna-Sałamatin, Polska i Ukraina – wzajemne wizerunki

17 maja, Bogdan Kawałko, Współpraca transgraniczna pomiędzy Polską i Ukrainą

24 maja, Paweł Kazanecki, Pozarządowy wymiar współpracy polsko-ukraińskiej

31 maja, Anita Szymborska, Reżim wizowy i graniczny

Więcej informacji: usosweb.wdinp.uw.edu.pl

 

Powiązane wydarzenia

31 maja odbył się wykład Anity Szymborskiej na temat "Reżim wizowy i graniczny".
30.05.2011
24 maja odbył się wykład Pawła Kazanecki na temat "Pozarządowy wymiar współpracy polsko-ukraińskiej".
23.05.2011
17maja odbył się wykład Bogdana Kawałki na temat "Współpraca transgraniczna pomiędzy Polską i Ukrainą
16.05.2011
10 maja odbył się wykład dr Joanny Koniecznej-Sałamatin na temat "Polska i Ukraina – wzajemne wizerunki"
09.05.2011
19 kwietnia odbył się wykład ks. dr. Stefana Batrucha na temat polsko-ukraińskich stosunków międzywyznaniowych.
18.04.2011
12 kwietnia odbył się wykład Marcina Święcickiego na temat polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych.
11.04.2011
5 kwietnia odbył się wykład Mirosława Bienieckiego na temat ukraińskich pracowników w Polsce.
04.04.2011
29 marca odbył się wykład red. Andrzeja Kublika na temat wymiaru energetycznego stosunków polsko-ukraińskich.
28.03.2011
22 marca odbył się wykład Piotra Tymy na temat mniejszości ukraińskiej w Polsce
22.03.2011
15 marca odbył się wykład Grzegorza Gromadzkiego na temat polityki Polski na rzecz zbliżenia Ukrainy z UE.
15.03.2011
8 marca odbył się wykład prof. Henryka Szlajfera na temat wymiaru strategicznego stosunków polsko-ukraińskich.
08.03.2011
1 marca odbył się wykład red. Marcin Wojciechowskiego na temat procesu pojednania historycznego pomiędzy Polską i Ukrainą
01.03.2011
22 lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielami ambasady Ukrainy w Polsce na temat współczesnych stosunków polsko-ukraińskich.
22.02.2011
15 lutego odbył się wykład dr. hab. Grzegorza Motyki nt. „Historia stosunków polsko-ukraińskich, 1918 – 1947”
15.02.2011