PL | UA

Prelegenci

Ks. mitrat dr Stefan Batruch - proboszcz parafii Greckokatolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lublinie, archidiecezjalny duszpasterz akademicki, członek Komisji Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie, prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza, autor szeregu publikacji z dziedziny duchowości i kultury pogranicza. Orędownik pojednania polsko – ukraińskiego.


Prof. Andrzej Białas - absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor nauk fizycznych, pracownik Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek krajowy czynny Polskiej Akademii Umiejętności, członek krajowy rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, od 2001 prezes PAU.


O. dr Sebastian Dmytruch - w 1978 roku wstąpił do podziemnego klasztoru Studytów. Potem kontynuował naukę w podziemnym seminarium greckokatolickim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1984 r. Po wyjściu Cerkwi greckokatolickiej z podziemia, w czasach odrodzenia Zakonu Studytów był w latach 1990-1999 przeorem Uniowskiej Ławry pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. W roku 1992 współzałożyciel wydawnictwa religijnego Svichado. W 1997 r. zdobył licencjat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2001 r. obronił tytuł doktora teologii. W 2007 r. otrzymał tytuł dziekana cerkwi błogosławionego o. Klemensa Szeptyckiego. Obecnie przewodniczący Komisji sztuki sakralnej w Archidiecezji Lwowskiej. Ważniejsze prace: Rola liturgicznej i prywatnej modlitwy w osobistej formacji mnicha – studyty w świetle pism Klemensa Szeptyckiego (1869-1951 ), Ikona w ukraińskiej kulturze, Rola duchowieństwa greckokatolickiego w zachowaniu ukraińskiej sztuki sakralnej, Dziedzictwo sakralne polsko-ukraińskiego pogranicza.


dr hab. Igor Hałagida - pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku, zajmuje się relacjami polsko-ukraińskimi w XX w., dziejami mniejszości ukraińskiej w Polsce oraz historią Kościoła greckokatolickiego. Autor ponad stu publikacji, w tym monografii: Ukraińcy na zachodnich i północnych ziemiach Polski 1947–1957, Warszawa 2002; Prowokacja „Zenona”. Geneza, przebieg i skutki operacji MBP o kryptonimie „C-1” przeciwko banderowskiej frakcji OUN i wywiadowi brytyjskiemu (1950–1954), Warszawa 2005; „Szpieg Watykanu”. Kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896–1977), Warszawa 2008. Przygotowuje obecnie syntezę dziejów Kościoła greckokatolickiego w PRL.


o. Ihor Harasym - absolwent Seminarium Duchownego w Warszawie (1981-1988), w 1988 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Specjalizował się w Papieskim Instytucie Orientalnym w Rzymie (1989-1991). Od 2008 roku Prowincjał Zakonu Sw. Bazylego Wielkiego w Polsce. 


Dr Liliana Hentosz - starszy pracownik naukowy Instytutu Badań Historycznych Lwowskiego Państwowego Uniwersytet im. Iwana Franki. W 1997 r. obroniła rozprawę doktorską nt. Watykan i państwowo-prawny status Wschodniej Galicji w latach 1918 – 1923. W latach 1998-2000 przebywała na stażu podyplomowym w Uniwersytecie Harvarda (Stany Zjednoczone), dzięki wsparciu finansowemu Open Society Institute i USIA. W latach 2003 - 2004 - uczestnik programu wymiany akademickiej im. Fulbrighta (Uniwersytet Harwarda). Uczestniczka szeregu projektów badawczych, dotyczących stosunków międzyetnicznych i międzywyznaniowych oraz historii Kościoła katolickiego na Ukrainie. Autorka wielu publikacji naukowych w języku ukraińskim, polskim i angielskim. W 2006 roku ukazała się jej monografia Watykan i współczesne wyzwania: wschodnioeuropejska polityka papieża Benedykta XV oraz polsko-ukraiński konflikt w Galicji w latach 1914-1923, która w 2008 r. otrzymała nagrodę im. Lesi i Petra Kovalevykh (Stany Zjednoczone).


Switłana Hurkina - historyk, wykładowczyni Katedry Historii Kościoła Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, współpracownik naukowy Instytutu Historii Kościoła Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu, magister teologii (Weston Jesuit School of Theology, Stany Zjednoczone); autorka artykułów nt. represywnej polityki władzy radzieckiej względem grekokatolików, oraz o Podziemnej Cerkwi na Ukrainie. Obecnie pracuje nad zakończeniem pracy doktorskiej o duchowieństwie archidiecezji lwowskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w latach 1944-1950.


Dr Rostysław Kramar - ukrainista, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Autor artykułów naukowych na temat folklorystyki i kulturoznawstwa, a także licznych artykułów w prasie na tematy socjalno-polityczne.


Grzegorz Linkowski - reżyser, scenarzysta i producent filmów dokumentalnych. Założyciel i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Rozstaje Europy”; animator wielu przedsięwzięć artystycznych i polikulturowych, takich jak „Spotkania z Prawosławiem”, ”Żydzi lubelscy”, „Tożsamości utracone Tożsamości nabyte”, „Duchowość pogranicza”, współautor głośnych debat społecznych i ekumenicznych „Przekraczać Mury”. Autor wielu filmów o dialogu kultur i religii m.in.: ”Bracia tego samego Boga”, „...wpisany w Gwiazdę Dawida – Krzyż” , ,,Ballada Chasydzka o Nowym Roku”, „Marsz żywych”, „Święte dzieci”, ”Teczki”: „Ballada o domu” , „Proboszcz Majdanka” , „ Historia pewnego sumienia” oraz najnowsze „Świat według błazna” i „Niewygodny”. Jest laureatem wielu nagród na festiwalach w kraju i za granicą, m.in. Finalist Certificate Award New York Festivals 2004 oraz prestiżowej – Fundacji Pol-Cul za twórczość filmową na rzecz tolerancji.


Myrosław Marynowycz - obrońca praw człowieka, dysydent, filozof chrześcijański. Jeden z członkówzałożycieli Ukraińskiej Grupy Helsińskiej (1976), więzień polityczny, założyciel pierwszej grupy Amnesty International na Ukrainie. Od 1997 dyrektor, a obecnie prezes Instytutu Religii i Społeczeństwa Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, a od roku 2000 prorektor Uniwersytetu. Kawaler ukraińskich odznaczeń „Za odwagę” 1-go stopnia i „Wolności” a także polskiego krzyża kawalerskiego Orderu Zasługi.


Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Mokry - kierownik Katedry Ukrainoznawstwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Założyciel (1989 r.) i prezes Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie, poseł na Sejm RP z listy „Solidarności” w latach 1989 – 1991.


Dr hab. Grzegorz Motyka - w 1992 r. ukończył studia historyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN. Autor i współautor kilku książek m.in. Tak było w Bieszczadach. Walki polsko- ukraińskie w Polsce 1943-1948, Warszawa 1999 (otrzymała Nagrodę „Przeglądu Wschodniego” i Nagrodę Historyczną „Polityki”) oraz Ukraińska partyzantka 1942-1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, Warszawa 2006 (Nagroda Klio). Ostatnio wydał W kręgu „Łun w Bieszczadach”, Warszawa 2009. Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych zamieszczanych np. w „Karcie”, „Więzi”, „Zeszytach Historycznych” oraz w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczypospolitej”, „Polityce” i „Newsweeku”.


Dr Inna Pojizdnyk - doktor nauk historycznych, pracownik Instytutu Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, stypendystka Rządu RP (2005 - 2006) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2007). Zainteresowania badawcze: stosunki międzywyznaniowe i międzyetniczne na pograniczu polsko-ukraińskim w XX w.; Kościoły a ruchy narodowe w okresie Drugiej wojny światowej; dzieje Kościołów greckokatolickiego i rzymskokatolickiego w Polsce oraz w Ukrainie; religia, naród i państwo w świadomości Polaków i Ukraińców na etnicznym pograniczu.


Prof. Shimon Redlich - urodził się we Lwowie, dzieciństwo spędził w Brzeżanach. Profesor emerytowany historii Żydów Europy Wschodniej na Uniwersytecie Ben-Guriona w Izraelu. Autor licznych publikacji historycznych, m.in. Razem i osobno: Polacy, Żydzi, Ukraińcy w Brzeżanach, 1919-1945 (Pogranicze, Sejny, 2002; wydanie drugie 2008).


Ks. dr Piotr Siwicki - duchowny greckokatolicki, historyk. Studiował historię i teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Adiunkt w Instytucie Historii KUL (Katedra Historii Ustroju i Administracji Polski). Bada dzieje Kościoła greckokatolickiego w XVIII-XX w.


Timothy Snyder - profesor historii na Uniwersytecie Yale, autor pięciu książek dotyczących Polski i Ukrainy. Ostatnio ukazała się w Polsce ''Tajna wojna. Henryk Józewski i rozgrywka polsko-sowiecka o Ukraine'' (Wydawnictwo Znak).


Prof. Maria H. Szeptycka - absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor nauk fizycznych, pracownik Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku, współredaktorka książki ''Pisma wybrane'' Metropolity Andrzeja Szeptyckiego (Kraków 2000), członek Rady Fundacji Rodu Szeptyckich.


Andrzej Szeptycki - doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2005 - 2009 analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, wiceprezes zarządu Fundacji Rodu Szeptyckich.


Maciej Szeptycki - twórca, wspólnie z żoną Katarzyną, Fundacji Rodu Szeptyckich. Prezes zarządu Fundacji. Opiekun rodzinnego Archiwum. Zawodowo - mgr inż. telekomunikacji, dyrektor techniczny sektora rządowego i samorządowego w firmie Cisco Systems.


Piotr Tyma - prezes Związku Ukraińców w Polsce, członek Komisja Praw Człowieka Światowego Kongresu Ukraińców, redaktor magazynu „Telenowyny” oraz tygodnika „Nasze Słowo”, autor publikacji na tematy ukraińskie w polskich periodykach, m.in. „Przeglądzie Politycznym”, „Więzi” oraz w prasie ukraińskiej. Współautor książki Wiele twarzy Ukrainy (2005), zawierającej 25 wywiadów poświęconych nowemu spojrzeniu na Ukrainę. Od lat 90-ych trwale współpracuje z organizacjami z Ukrainy m.in. z: Forum Ukraińsko-Polskim, Internews-Ukraina. Współkoordynator Festiwali Kultury Ukraińskiej organizowanych co dwa-trzy lata w Polsce, od 2008 r. członek Rady Redakcyjnej dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”.


Marcin Wojciechowski - publicysta "Gazety Wyborczej", korespondent na Ukrainie w latach 1999-2003, w Moskwie w latach 2003-2005. Autor książki Pomarańczowy Majdan (Warszawa 2006, WAB). Pisze głównie na tematy międzynadorodowe, zwłaszcza o Ukrainie i Rosji.


Dr Andrzej A. Zięba - pracownik Zakładu Stosunków Etnicznych w Europie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, sekretarz Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności i redaktor serii „Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej”, członek rady „Prac Etnograficznych”, w latach 2000–2003 zastępca redaktora naczelnego Polskiego Słownika Biograficznego. Zajmuje się historią etniczną ziem polskich oraz historią Ukrainy, w tym zwłaszcza: kulturą Galicji, migracjami masowymi, dziejami Kościoła unickiego i prawosławnego, Łemkami, stosunkami polsko- ukraińsko-żydowskimi. Odbył staże i pobyty naukowe w: Center for Russian and East European Studies Univerisity of Michigan, Harvard Ukrainian Research Institute (1988), Chair of Ukrainian Studies University of Toronto (1988/89), Canadian Institute of Ukrainian Studies University of Alberta (1989), Multicultural History Society of Ontario (1994). Stypendysta Kosciuszko Foundation (Nowy Jork), Lanckoronski Foundation (Londyn), Funduszu Jana i Susanne Brzękowskich (Paryż) oraz British Association for Central and Eastern Europe (Londyn). 

Powiązane wydarzenia

Kościół, naród, państwo.
Ukazała się książka z zapisem międzynarodowej konferencji poświęconej metropolicie Andrzejowi Szeptyckiemu.
31.01.2011
Metropolita Szeptycki bardziej powinien Ukraińców i Polaków łączyć niż dzielić. (KAI)

„Metropolita Andrzej Szeptycki – człowiek Kościoła, działacz społeczny,mąż stanu” – pod takim hasłem odbyła się 25-26 listopada konferencja w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Naukowcy z Polski, Ukrainy,USA i Izraela zgodnie stwierdzili, że zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (w latach 1900-44) był wybitnym duchownym i mężem stanu, któremu przyszło żyć i działać wczasach tragicznych. Ale zwracano też uwagę, że ten „Mojżesz narodu ukraińskiego” wzbudza nadal wiele kontrowersji.
01.01.2010