PL | UA

Program konferencji
25 listopada 2009 r.


10.30 – 11.15       Rejestracja uczestników


11.15 – 11.30       Otwarcie konferencji


prof. Andrzej Białas, prezes Polskiej Akademii Umiejętności

o. Igor Harasym, OSBM, prowincjał polskiej prowincji Zakonu Świętego Bazylego

Maciej Szeptycki, prezes Fundacji Rodu SzeptyckichCzęść I. Metropolita Andrzej jako człowiek Kościoła


11.30 – 12.45       Panel 1. Kościół greckokatolicki


Referenci:

prof. Włodzimierz Mokry, Katedra Ukrainoznawstwa UJ, „«Mądrość Boża» i «Prawość chrześcijańska» w myśli filozoficzno-teologicznej Metropolity Andrzeja Szeptyckiego (analiza traktatów Metropolity)”

ks. dr Piotr Siwicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, „Andrzej Szeptycki – «Patriarcha galicyjski» czy Metropolita całej Rusi

Moderator:

prof. Maria H. Szeptycka, Fundacja Rodu Szeptyckich


12.45 – 13.45       Lunch (Polska Akademia Umiejętności)


13.45 – 15.00       Panel 2. Stosunki z innymi wyznaniami i religiami


Referent:

dr Andrzej A. Zięba, Uniwersytet Jagielloński, Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności „Metropolita Andrzej Szeptycki wobec innych wspólnot kościelnych i religijnych”

Dyskutant:

prof. Shimon Redlich, Uniwersytet Ben Guriona, Negew, Izrael (połączenie na żywo)

Moderator:

dr Andrzej Szeptycki, Fundacja Rodu Szeptyckich, Uniwersytet Warszawski


15.00– 15.15       Przerwa kawowaCzęść II. Metropolita Andrzej jako działacz społeczny

15.15 – 16.30       Panel 3. Działalność charytatywna, oświatowa i kulturalna


Referenci:

ks. dr Sebastian Dmytruch, Uniowska Ławra pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, Ukraina „Metropolita Andrzej Szeptycki i sztuka”

dr Liliana Hentosz, Lwowski Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki, „Działalność charytatywna i finansowo-ekonomiczna Metropolity Andrzeja Szeptyckiego jako instrument modernizacji ukraińskiego społeczeństwa Galicji”

Moderator:

dr Rostysław Kramar, Uniwersytet Warszawski


16.30 – 16.45       Przerwa kawowa


16.45 – 17.30       Pokaz filmu dokumentalnego o Metropolicie Andrzeju Szeptyckim ''Niewygodny'' w reżyserii Grzegorza Linkowskiego


17.30 – 18.30       Dyskusja na temat filmu „Niewygodny”


26 listopada 2009 r.


Część III. Metropolita Andrzej jako mąż stanu


9.00 – 10.15          Panel 4. Metropolita Andrzej a ukraiński ruch narodowy


Referent:

dr Inna Pojizdnyk, Państwowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów „Metropolita Andrzej Szeptycki i ukraiński ruch narodowy (1941 – 1944)”

Dyskutant:

Switłana Hurkina, Ukraiński Katolicki Uniwersytet, Lwów

Moderator:

Piotr Tyma, przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce


10.15 – 10.30       Przerwa kawowa


10.30 – 11.45       Panel 5. Metropolita Andrzej wobec konfliktu polsko-ukraińskiego


Referent:

dr hab. Grzegorz Motyka, Instytut Studiów Politycznych PAN „Metropolita Andrzej Szeptycki a konflikt polsko-ukraiński w czasie II wojny światowej”

Dyskutant:

prof. Timothy Snyder, Uniwersytet Yale, Stany Zjednoczone

Moderator:

dr Liliana Hentosz, Lwowski Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki


11.45 – 12.00       Przerwa kawowa


Część IV. Dziedzictwo Metropolity Andrzeja


12.00 – 13.15       Panel 6. Cerkiew, Naród, Państwo


Referenci:

dr Igor Hałagida, Uniwersytet Gdański, „Polityka władz komunistycznych wobec Kościoła greckokatolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej”

dr Rostysław Kramar, Uniwersytet Warszawski, „Pamięć o Metropolicie A. Szeptyckim jako czynnik budujący tożsamość Ukrainców grekokatolików (druga połowa wieku XX)”

Moderator:

Myrosław Marynowycz, prorektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, Lwów


13.15 – 14.15       Lunch (Polska Akademia Umiejętności)


14.15 – 16.15       Znaczenie Metropolity Andrzeja obecnie – dyskusja panelowa


Uczestnicy:

ks. dr Stefan Batruch, proboszcz parafii greckokatolickiej w Lublinie, prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza

bp Mychajło Hrynczyszyn, egzarcha apostolski dla Ukraińców we Francji, w krajach Beneluksu i Szwajcarii, postulator w procesie beatyfikacyjnym Metropolity Andrzeja (do potwierdzenia)

Myrosław Marynowycz, prorektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, Lwów

Prof. Maria H. Szeptycka, członek rady Fundacji Rodu Szeptyckich, współredaktor „Pism wybranych ”Metropolity Andrzeja Szeptyckiego (Kraków 2000)

Piotr Tyma, prezes Związku Ukraińców w Polsce

Moderator:

Marcin Wojciechowski, „Gazeta Wyborcza”


16.15 – 16.30       Podsumowanie konferencji


prof. Włodzimierz Mokry, Katedra Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Andrzej Brzeziecki, redaktornaczelny dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia” (do potwierdzenia)

 

Powiązane wydarzenia

Kościół, naród, państwo.
Ukazała się książka z zapisem międzynarodowej konferencji poświęconej metropolicie Andrzejowi Szeptyckiemu.
31.01.2011
Metropolita Szeptycki bardziej powinien Ukraińców i Polaków łączyć niż dzielić. (KAI)

„Metropolita Andrzej Szeptycki – człowiek Kościoła, działacz społeczny,mąż stanu” – pod takim hasłem odbyła się 25-26 listopada konferencja w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Naukowcy z Polski, Ukrainy,USA i Izraela zgodnie stwierdzili, że zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (w latach 1900-44) był wybitnym duchownym i mężem stanu, któremu przyszło żyć i działać wczasach tragicznych. Ale zwracano też uwagę, że ten „Mojżesz narodu ukraińskiego” wzbudza nadal wiele kontrowersji.
01.01.2010