PL | UA

Rada Fundacji

prof. Aleksander Szeptycki

prof. Aleksander Szeptycki

Przewodniczący Rady Fundacji

Absolwent Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Profesor nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza. Wieloletni dyrektor a obecnie sekretarz naukowy Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego (dawniej - Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa) w Falentach. Przewodniczący Rady Fundacji Wspomagania Wsi.
Maria Wasielewska

Maria Wasielewska

Członek Rady Fundacji

Córka Jana Kazimierza i Anny Szeptyckich.
Były sportowiec i wieloletni pracownik firmy "Hortex".
Pełna energii i zaangażowania wiceprezes Związku Rodowego Dzieduszyckich herbu Sas.
Mama i Babcia.
Teresa Gubrynowicz

Teresa Gubrynowicz

Członek Rady Fundacji

Psycholog, terapeuta rodziny, wieloletni pracownik warszawskiej poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Obecnie na emeryturze, nadal aktywna zawodowo.
Mąż - dr hab. Ryszard Gubrynowicz, wieloletni pracownik IPPT PAN, obecnie profesor w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Wspólne zainteresowania realizują w podróżach po Europie, często na Ukrainę, pogłębiając wiedzę o historii rodziny.
prof. Maria H. Szeptycka

prof. Maria H. Szeptycka

Członek Rady Fundacji

Absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor nauk fizycznych, pracownik Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku, współredaktorka książki "Pisma wybrane" Metropolity Andrzeja Szeptyckiego (Kraków 2000).
prof. Barbara Naganowska

prof. Barbara Naganowska

Członek Rady Fundacji