PL | UA
Ukazała się książka "Front Litewsko - Białoruski" autorstwa gen. broni Stanisława Szeptyckiego.
07.12.2016