PL | UA
Amerykańska Anti-Defamation League, jedna z najbardziej znaczących organizacji żydowskich, pośmiertnie uhonorowała Metropolitę Andrzeja Szeptyckiego.
05.11.2013
Narodowe Czytanie - Aleksander Fredro w Ogrodzie Saskim w Warszawie prowadził Maciej Szeptycki - Prezes Fundacji Rodu Szeptyckich.
06.09.2013
Prezydent Bronisław Komorowski odsłonił w czwartek w Warszawie tablicę poświęconą gen. Stanisławowi Szeptyckiemu, który w 1923 r. ustanowił dzień 15 sierpnia Świętem Żołnierza Polskiego.
14.08.2013
Generał broni Stanisław Szeptycki – wojskowy, dyplomata i polityk Polski Odrodzonej. Inicjator obchodów Święta Żołnierza”.
12.08.2013
W 90 rocznicę ustanowienia Święta Żołnierza Polskiego odbyły się uroczystości poświęcone jego twórcy - generałowi broni Stanisławowi Szeptyckiemu.
03.08.2013
Inicjatywa na rzecz pojednania Polsko-Ukraińskiego
Pawliwka - Łuck - Sahryń, 6–7 lipca 2013
06.07.2013
Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Aleksandra Fredry w 220 rocznicę jego urodzin.
19.06.2013
Zmarł Andrzej Starowieyski - członek Rady Fundacji Rodu Szeptyckich.
14.04.2013
22 stycznia 2013 r. odbył się wykład dr Ludwiki Włodek na temat Uzbekistanu.
22.01.2013
15 stycznia 2013 r. odbył się wykład dr Szymona Kardaś na temat Turkmenistanu.
13.01.2013
8 stycznia 2013 r. odbył się wykład dr Ludwiki Włodek na temat Tadżykistanu.
09.01.2013