PL | UA

Tablica na Dworku w Korczynie

W Korczynie odsłonięto tablicę Gen. Broni Stanisława Szeptyckiego


6 kwietnia br. na budynku Dworu Szeptyckich (GOK w Korczynie) odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona Generałowi broni Stanisławowi Szeptyckiemu, który mieszkał tutaj do 9 października 1950 r. – czyli do swojej śmierci.
Symbolicznego odsłonięcia tablicy dokonali: Jan Zych – Wójt Gminy Korczyna wraz z Maciejem Szeptyckim – prezesem Fundacji Rodu Szeptyckich w Warszawie.

-    Zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj aby dokonać odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej generałowi Stanisławowi Szeptyckiemu. Ale tak naprawdę to stoimy tutaj aby oddać hołd wybitnemu Polakowi, żołnierzowi, patriocie - osobie która na zawsze była związana z naszą Ojczyzną - Polską niepodległą - mówił podczas uroczystości Jan Zych, Wójt Gminy Korczyna. - Ta tablica jest symbolicznym darem samorządu gminy Korczyna, która ma przypominać każdemu że tutaj mieszkał generał Stanisław Szeptycki dla którego słowa "Bóg, Honor, Ojczyzna" były najwyższą wartością. Przekazujemy dzisiaj społeczności pomnik historii aby w szczególności młode pokolenia wiedziały o tej wybitnej postaci i tym miejscu ucząc się patriotycznych wartości. Dziękuję wszystkim tym, którzy są inicjatorami dokumentowania historii na naszym terenie - podkreślił wójt.

Odsłoniętą tablicę poświęcił ks. prał. Edward Sznaj – kustosz Sanktuarium Św. Bpa J.S. Pelczara w Korczynie, który podkreślił także głęboko zakorzeniony w sercu Generała patriotyzm oraz niezłomną postawę chrześcijańską, która towarzyszyła Stanisławowi Szeptyckiemu przez całe życie.

W uroczystości uczestniczyła delegacja Rejonowych Warsztatów Technicznych w Rzeszowie z dowódcą ppłk Robertem Chrobotem. Obecni byli także przedstawiciele posterunku Policji w Korczynie: asp. sztab. Artur Furtek i st. sierż. Sabina Penar, Przewodniczący Rady Gminy – Władysław Pelczar, zastępca Wójta Janusz Pojnar, sekretarz gminy Wioletta Prajzner, skarbnik Aneta Wilusz, delegacja Zespołu Szkół w Korczynie z dyrektorem Arturem Stodolakiem, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Dorota Pec, kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Kazimierz Prajsnar, kustosz Muzeum Zamkowego KAMIENIEC Andrzej Kołder, prezes Stowarzyszenia PORTIUS Zbigniew Ungeheuer, prezes OSP w Korczynie Zbigniew Jakubik, sołtys Korczyny Marian Pelczar oraz przewodnicząca KGW Korczynie Maria Jakubik.
Poczty sztandarowe wystawili: OSP w Korczynie oraz Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Korczynie. Wartę honorową przed tablicą pełnili harcerze 20 Drużyny Harcerskiej PAGODA w Korczynie.
Obecny na uroczystości Maciej Szeptycki wygłosił prelekcję poświęconą rodzinie Szeptyckich oraz działalności Generała broni Stanisława Szeptyckiego. 

 Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć także wystawę Zdzisława Gila pt. „Cerkwie, ikonostasy południowo – wschodniej Polski”.
Przedstawiciele Gminy Korczyna wraz z Maciejem Szeptyckim oraz delegacją Rejonowych Warsztatów Technicznych w Rzeszowie odwiedzili grób Gen. Szeptyckiego na cmentarzu w Korczynie.

Treść i fotografie -  GOK w Korczynie.
05.04.2017