PL | UA

Nagroda za Odwagę im. Jana Karskiego


Amerykańska Anti-Defamation League, jedna z najbardziej znaczących organizacji żydowskich,  pośmiertnie uhonorowała Metropolitę Andrzeja Szeptyckiego, zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w latach 1901-1944, Nagrodą za Odwagę im. Jana Karskiego za heroiczną postawę i ratowanie Żydów podczas Holokaustu.

Nagrodę w imieniu rodziny Szeptyckich odebrał wnuk najmłodszego brata Metropolity - Leona, profesor Jerzy Weyman.

„Nagrodziliśmy Metropolitę Szeptyckiego za jego bezinteresowne zaangażowanie na rzecz ratowania ludzkiego życia i walki z antysemityzmem pod rządami nazistów”, powiedział jeden z ocalonych, dyrektor ADL Abraham H. Foxman.
Szacuje się, że dzięki Metropolicie uratowało się około 150 Żydów, przede wszystkim dzieci.

05.11.2013