PL | UA

gen. broni Stanisław Szeptycki - Wystawa w MWP14 sierpnia 2013 roku w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie zostanie otwarta wystawa zatytułowana „Gen. broni Stanisław Szeptycki – wojskowy, dyplomata, polityk”.


Od dnia 15 sierpnia do 15 września b.r. w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie będzie można oglądać wystawę poświęconą postaci gen. broni Stanisława Szeptyckiego (1867-1950), jednego z najwybitniejszych wojskowych polskich okresu I wojny światowej, wojny z bolszewikami 1919-1921 r. i lat odbudowy Polski niepodległej.

Jest to, jak dotąd, pierwsza wystawa w naszym muzealnictwie, poświęcona tej niezwykle ważnej i zasłużonej dla Polski postaci.

Zgromadzone eksponaty pozwoliły na zilustrowanie wszystkich ważniejszych etapów życia Generała. Zaczynał on swą wojskową karierę w armii austro-węgierskiej, ale od 1916 r., gdy został Komendantem III Brygady Legionów Polskich, i później obejmując kolejne funkcje i stanowiska dowódcze, aktywnie uczestniczył w wydarzeniach związanych z odradzaniem się Państwa Polskiego w końcowym okresie I wojny światowej. Miał wielkie zasługi organizując od podstaw armię polską. W latach 1919-1920 toczył z powodzeniem walki o wschodnią granicę i bronił odzyskanej niepodległości w wojnie z bolszewikami, gdy dowodził 600 kilometrowym Frontem Północno-Wschodnim. Ze względu na poważną chorobę, w sierpniu 1920 r. niestety musiał zdać dowodzenie i w decydujących walkach pod Warszawą nie wziął udziału. W 1922 r. z własnej inicjatywy wspierał wojskowo III Powstanie Śląskie i dowodził oddziałami polskimi zajmującymi dla Polski część Górnego Śląska. W 1923 r. był ministrem spraw wojskowych w rządzie Wincentego Witosa. Z wojska odszedł w 1926 r. po przewrocie majowym Józefa Piłsudskiego.

Na wystawie pokazano także eksponaty ilustrujące życie prywatne Generała z okresu międzywojennego. Po odejściu z wojska w stan spoczynku, był zasłużonym działaczem przemysłowym w branży przemysłu naftowego i włókienniczego. W obliczu wybuchu wojny z Niemcami w 1939 r. zgłosił chęć powrotu do wojska, ale przydziału wówczas nie dostał. Po zakończeniu II wojny światowej, mimo osiągniętego wieku 78 lat, starał się nadal być aktywny i użyteczny, dobrowolnie zgłaszając się do Wojska Polskiego. Swą pracę na rzecz kraju zakończył prezesując Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (1945). Zmarł kilka lat później w swoim domu w Korczynie k. Krosna 9 października 1950 r.

Wystawa została przygotowana przede wszystkim z wykorzystaniem bogatego zespołu unikatowych pamiątek, zdjęć i archiwaliów pochodzących ze zbiorów Fundacji Rodu Szeptyckich, Muzeum Wojska Polskiego i Centralnego Archiwum Wojskowego, zebranych po raz pierwszy razem i pokazanych publiczności. Wykorzystano m.in. dotąd nieznane, portrety Generała pędzla Wojciecha Kossaka, Juliana Fałata i Jacka Malczewskiego a także liczne fotografie z różnych okresów jego życia i służby.

Na wystawie zestawiono także po raz pierwszy, niezwykle efektowną kolekcję wysokich odznaczeń polskich i zagranicznych należących do Generała, pochodzących ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego i Fundacji Rodu Szeptyckich.

Wystawa przedstawia również symbolicznie tradycję Święta Żołnierza, obchodzonego współcześnie, jako Święto Wojska Polskiego, które Generał ustanowił Rozkazem Dziennym nr 126 z dn. 4 sierpnia 1923 r., a więc 90 lat temu, w czasie, gdy był ministrem spraw wojskowych w rządzie Wincentego Witosa. Rozkaz ten mówił, by w dn. 15 sierpnia, w rocznicę „wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą”, obchodzić Święto Żołnierza, dla upamiętnienia „poległych w wiekowych walkach z wrogiem o całość i niepodległość Polski”. Historię tego Święta zilustrowano wybranymi zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi z kolekcji Narodowego Archiwum Cyfrowego i Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Komisarz wystawy – Wojciech Krajewski
Projekt plastyczny – Monika Bielecka
Współpraca ze strony Fundacji Rodu Szeptyckich – p. prezes Maciej Szeptycki
Wystawa powstała przy współpracy Działów i Pracowni MWP.
12.08.2013