PL | UA

Prace archeologiczne


Fundacja podpisała umowę z archeologiem panem Arturem Witkowskim z Zamościa na wykonanie przedprojektowych prac archeologicznych na terenie kompleksu parkowo - pałacowego w Łaszczowie.
19.07.2010